Πωλ Λαφάργκ - Η χρεοκοπία του καπιταλισμού

Μετάφραση: Κώστας Δεσποινιάδης

Τιμή: 5 € - Σελ. 42

ISBN 978-960-9470-17-9

 

Κριτικές:


Δημήτρης Κακαβελάκης, 11-12 Απριλίου 2013, ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ