Χάννα Άρεντ - Ευτυχισμένος όποιος δεν έχει πατρίδα

Μετάφραση: Ιωάννα Αβραμίδου

Τιμή: 8 € - Σελ. 86

ISBN 978-960-9470-66-7

 

 

Κριτικές:

 

Μαρία Τοπάλη, Καθημερινή, 16-2-2020