Φραντς Κάφκα - Η Δίκη

Μετάφραση: Ιωάννα Αβραμίδου
Επίμετρο: Κώστας Δεσποινιάδης

Τιμή: 15 € - Σελ. 293

ISBN 978-960-9470-99-5

 

Κριτικές: