Ραμολής Κυριάκος - Πυράγρα

Τιμή: 4 € - Σελ. 25

ISBN 978-960-87196-4-X, ISBN-13 978-960-87196-4-4

Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΙΑΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ

Συνάντησα στο κατώφλι της οικίας μου τον παραστάτη
θάνατο. Διαβεβαιώνω τους ποιητές πως οι λαϊκές δοξασί-
ες που τον νομίζουν γέροντα δεν ισχύουν. Ο θάνατος μου
παρουσιάστηκε ως έφηβος. Είχε λυμένα τα πυρόξανθα
μαλλιά του (είχαν θρέψει ωστόσο με το χρόνο). Τρόμαξα
από την ομορφιά του και κλείδωσα την πόρτα μου.

 

 

 

Κριτικές:

 

Περιοδικό «Ένεκεν», τχ. 4 Καλοκαίρι 2006